Aanmelden voor een therapietraject

Wil je jezelf of een cliënt aanmelden voor een van onze therapietrajecten? Dat kan via het onderstaande aanmeldformulier. Na aanmelding volgt er een telefonische screening. Blijkt ons behandelaanbod op basis van deze screening geschikt, dan volgt er een intake. 

Voor wie is de therapie geschikt?

Onze traumabehandeling is geschikt voor volwassen met ernstige traumaklachten, die baat hebben bij ervaringsgerichte ontwikkeling, die vastgelopen zijn binnen het reguliere aanbod of waarbij ondersteuning in de reguliere behandeling wenselijk is. Voor aanmelding is het belangrijk dat er een diagnose is vastgesteld en dat cliënten eerder cognitieve gedragstherapie hebben gehad.

Voor cliënten uit de jeugdzorg bieden we therapie aan voor jongeren tot 23 jaar. Jeugdzorg loopt tot 18 jaar. Wanneer er verlengde jeugdzorg is toegekend, kan de jongere tot zijn of haar 23e levensjaar bij het Domingo House terecht. Wij helpen jongeren met klachten die voortkomen uit: ontwikkelingsstoornissen, depressie, burn-out, pestproblematiek, gedrags- en emotieregulatie, hechtingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, negatief zelfbeeld of faalangst.

Procedure

Na aanmelding via het aanmeldformulier sturen wij een uitgebreide briefing op, waarin de aanmeldprocedure staat omschreven. Er zullen een aantal documenten opgevraagd worden over voorgaande of lopende therapietrajecten, diagnoses en andere relevante zaken. Daarna volgt er een telefonische screening. Blijkt ons behandelaanbod op basis van deze screening geschikt, dan volgt er een intake. Tijdens de intake worden persoonlijke doelen en een behandelplan vastgesteld. Vervolgens gaat het traject van start. Wanneer verwijzers hierom vragen, informeren wij hen tijdens het traject over de voortgang. Na het doorlopen van het traject is er een nazorgprogramma.

Wachttijd

Therapie jeugd

Nadat wij je aanmeldgegevens hebben ontvangen, maken wij een afspraak met je voor een intakegesprek.
Voor sommige locaties geldt een wachtlijst, op andere locaties kunnen we direct aan de slag.
Voor actuele wachttijden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Therapie volwassenen

Voor actuele wachttijden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vergoedingen

Het Domingo House is een non-profit organisatie. Voor het opleiden van de dieren, onze behandellocaties en voor onze therapeuten kunnen we gebruik maken van onze fondsenwerving. Verder zijn wij bezig met afspraken over vergoedingen met zorgverzekeraars. Voor de traumabehandelingen met volwassenen brengen wij cliënten momenteel geen kosten in rekening. Wel dient er rekening gehouden te worden met het verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico van de zorgverzekeraar. De therapietrajecten voor jeugd worden gefinancierd vanuit verschillende financieringsstromen. De kosten van de therapiesessies worden in overleg met de verwijzer of ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht aan bijvoorbeeld de hoofdaannemer, rechtstreeks aan de betrokken gemeente of aan de ouder(s)/verzorger(s). Bij de start van elk traject vindt hierover afstemming plaats en worden de mogelijkheden besproken.

Aanmelden

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden voor een therapietraject? Klik hier onder op de juiste button.

Veelgestelde vragen

Klik hier

Contact

Mocht je vraag niet tussen onze veelgestelde vragen staan, neem dan gerust contact op.
Neem contact op