“Het paard spiegelt je gedrag en geeft je zoveel dingen terug”

3 mei 2021

Het Domingo House helpt mensen met een geestelijke zorgvraag door middel van dierondersteunde therapie met getrainde honden en paarden. In Nederland zijn er 1,2 miljoen mensen met traumaklachten en honderdduizenden jongeren met ontwikkelingsstoornissen of psychiatrische problematiek. Veel mensen lopen tegen vraagstukken aan, waarmee ze in reguliere therapietrajecten niet verder komen. Voor al deze mensen kan een therapietraject bij het Domingo House uitkomst bieden.

Ambassadeur Anouk Smulders maakt kennis met paardentherapie

Anouk Smulders, model en presentatrice, en sinds een aantal jaren ambassadeur van Hulphond Nederland en nu ook van het Domingo House, heeft inmiddels aan den lijve ondervonden wat een therapiepaard je kan vertellen. “Als ambassadeur van de stichting ben ik uitgenodigd om een therapiesessie met een paard te ondergaan, zodat ik weet waarover ik spreek en waar ik me voor inzet”, legt ze uit.

Therapie met behulp van honden behoort al sinds 2012 tot het aanbod van Hulphond Nederland, moederorganisatie van het Domingo House. Therapiehonden bieden ondersteuning bij leerdoelen met betrekking tot verbale communicatie, probleemoplossend vermogen en het aangeven van grenzen. In 2017 begon de stichting met onderzoeken en pilots voor therapie met paarden. De inzet van therapiepaarden is zeer effectief bij leerdoelen met betrekking tot non-verbale communicatie, omgaan met emoties, weerbaarheid, bewustwording van persoonlijke ruimte, contact toelaten en verbinding aangaan.

Niet alleen de therapeut, maar ook het dier geeft feedback

“Ik ben er volkomen open in gegaan en heb me laten leiden door de therapeut, de aanwezige therapeut van het Domingo House. Samen met een gigantisch paard ging ik de bak in. En daar kreeg ik meteen mijn eerste lesje: het paard ging met zijn billen naar me toe staan en keek hooguit over zijn schouder naar me.” Ze lacht.

“Toen ik mijn plek in de bak moest bepalen door ergens een hoepel neer te leggen en daarin te gaan staan, werd ik op mijn nummer gezet.”

Ook toen ik mijn plek in de bak moest bepalen door ergens een hoepel neer te leggen en daarin te gaan staan, werd ik op mijn nummer gezet. Het paard duwde me met zijn hoofd uit de hoepel: ik had duidelijk niet de juiste positie ingenomen. De therapeut legt uit wat dit betekent, zodat je de vertaalslag naar je dagelijkse leven kunt maken. Het ging in dit geval bijvoorbeeld over mijn wens altijd overzicht en controle te houden. Als ik dat zo graag wil, moet ik niet in het midden gaan staan maar wellicht vaker een plekje aan de zijkant kiezen.” 

Tijdens een dierondersteund therapietraject van het Domingo House kunnen therapiehonden en therapiepaarden elkaar aanvullen. De therapeut kiest samen met de cliënt heel bewust voor een hond, een paard, of een combinatie hiervan. Het hangt af van de gezamenlijk gestelde doelen, de persoonlijkewensen en de hulpvraag. Altijd wordt gekeken naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats van naar problemen en onvermogen.

Door actief met een hond of paard aan de slag te gaan en opbouwende ervaringen op te doen, creëren de cliënt en therapeut bewustwording en inzicht rondom de kern van de gezamenlijk geformuleerde hulpvraag. Overigens wordt tijdens paardentherapie het dier nooit bereden: cliënt en paard lopen los door de bak. “Wie zich durft over te geven aan de therapiedieren en zich laat leiden door de experts van het Domingo House, staat een fantastische ervaring te wachten.”

Schuilen achter een masker is onmogelijk met een dier

Anouk is in ieder geval overtuigd. “Ik ben een héél trotse ambassadeur. Keer op keer zie en ervaar ik wat dierondersteunde therapie doet en wat ermee wordt bereikt. Zo indrukwekkend! Mensen hebben doorgaans heel veel laagjes en kunnen zich daarach-ter verstoppen of een masker opzetten. Dat is onmo-gelijk in contact met een dier. Wie zich durft over te geven aan de dieren en zich laat leiden door de experts van het Domingo House, staat een fantastische ervaring te wachten.” 

De therapiesessie heeft veel indruk op Anouk ge-maakt. “Het was een heel intensieve gebeurtenis: na twee uur in de bak was ik echt gesloopt. Maar het proces is ontzettend mooi om mee te maken. Het is zó puur en zó echt. Het paard spiegelt je gedrag en geeft je zoveel dingen terug. De therapeut heeft me fantastisch door de hele sessie heen geloodst, ook als het soms heel emotioneel werd.”

Dit artikel is geschreven door Linda van ’t Land.

Ook interessant