‘Gezondheid geeft vrijheid en kansen’

17 mei 2021

Hulphond-ambassadeur Edith Schippers is overtuigd van belang Domingo House. Gezondheid is een thema dat als een rode draad door het leven van Edith Schippers loopt. Als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dat logisch, maar ook in haar huidige functie als president van DSM én als ambassadeur van Hulphond Nederland speelt het een centrale rol. “Gezondheid gaat niet alleen over pillen en operaties. Er speelt nog zoveel meer.”

door Linda van ’t Land

De opening van het Domingo House, waar Hulphond Nederland volwassenen met trauma en PTSS gaat helpen aan nieuw perspectief, stemt kersvers ambassadeur Edith Schippers bijzonder vrolijk. “Wij zijn er binnen Hulphond Nederland van overtuigd dat wij met onze dierondersteunde therapie en coaching echt een verschil kunnen maken voor mensen die zijn vastgelopen in hun leven en in hun behandeling. We zijn alle donateurs en sponsoren die ons steunen om dit te kunnen realiseren dan ook ontzettend dankbaar.”

Gegrepen door gezondheid

De rol die dieren in het leven van mensen kunnen vervullen, is Edith al van jongs af aan bekend. In haar ouderlijk huis in Drenthe wordt ze omringd door paarden, honden en katten. “Ik heb veel paardgereden en wist dus al op jonge leeftijd hoe sensitief paarden kunnen zijn.”

De liefde voor dieren brengt de wens om dierenarts te worden met zich mee. Maar na een keer te zijn uitgeloot voor deze studie, rolt de loopbaan van Edith een andere kant op. Ze studeert politicologie aan de Universiteit Leiden, werkt een aantal jaren bij werkgeversorganisatie VNO-NCW, wordt kamerlid en later minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte-I en II. “Ik heb altijd veel interesse gehad voor wat er in de samenleving gebeurde. Op zeker moment word je in je leven gegrepen door een bepaald onderwerp. Voor mij werd dat gezondheid. Gezondheid geeft ieder mens namelijk vrijheid en kansen. Het is het hoogste goed voor jezelf en jouw omgeving.”

Blijven leren door innoveren

In haar huidige functie als president van het Nederlandse voedingsbedrijf DSM streeft Edith naar optimale gezondheid van mensen, dieren en de planeet. “We zijn voortdurend bezig duurzame oplossingen te verzinnen, waarmee we onder andere minder water of minder grond gebruiken of waarbij we minder uitstoot veroorzaken. We maken suiker- en zoutvervangers en produceren bijvoorbeeld algenvoedsel voor zalm, zodat we voor de gekweekte zalmfilet op ons bord geen wilde vis uit de oceaan hoeven vissen en de biodiversiteit zich kan herstellen.”

Ook als minister spande Edith zich in om steeds opnieuw te kijken hoe het anders en beter kan. “Ik vind het belangrijk om te blijven onderzoeken hoe we ziekte kunnen voorkomen en hoe we mensen die ziek zijn verder kunnen helpen. Wellicht zijn er nieuwe medicijnen, nieuwe uitvindingen, nieuwe vormen van therapie beschikbaar. Innovatie is een erg abstract woord, maar door te innoveren blijven we leren. Er worden steeds weer nieuwe oplossingen ontwikkeld, die de moeite van het onderzoeken en uitproberen waard zijn.”

Wetenschappelijk onderbouwen

De dierondersteunde therapie en coaching van Hulphond Nederland past wat Edith betreft in dit rijtje interessante innovaties. “Soms moet je nieuwe dingen uitproberen om de resultaten te behalen die je patiënten zo gunt. Binnen het Domingo House krijgen mensen die vastgelopen zijn en geen uitzicht meer hadden in de reguliere zorg nieuw perspectief geboden met de hulp van professionele therapeuten, honden en paarden. Dat is fascinerend en fantastisch om te zien!” 

Dat de sector soms enigszins sceptisch reageert op dierondersteunde therapie en coaching, begrijpt Edith wel. “Wanneer je iets nieuws brengt, is er altijd sprake van enige terughoudendheid. Daarom werken we samen met de Radboud Universiteit aan wetenschappelijke onderbouwing van onze therapie en coaching en monitoren voortdurend de output van onze therapievormen. We brengen in kaart hoeveel cliënten daadwerkelijk in staat zijn hun leven weer op de rit te krijgen en blijven dat volgen. We moéten met feiten en cijfers kunnen aantonen dat dit werkt.”

Geen alternatief

De resultaten worden nauwgezet gevolgd. “Het is enorm belangrijk dat Hulphond Nederland de kans te krijgt om aan te tonen dat dit werkt. En er is ook geen alternatief, hè? Dan is dit toch helemaal de moeite van het proberen waard? Geef helder aan wat we moeten aanleveren om als therapie te worden geaccepteerd. Help vernieuwing een kans te geven in het belang van al die vastgelopen cliënten. En laten we de handen ineenslaan om die mensen daadwerkelijk verder te helpen en nieuw perspectief te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat Hulphond Nederland met haar aanbod écht het verschil kan maken.”

Wil jij het Domingo House steunen? Speel dan deze maand nog mee met de VriendenLoterij Bingo en maak zelf ook kans op mooie prijzen. Klik hier voor meer informatie.

Ook interessant