Nieuw antwoord op veranderende geestelijke zorgvraag

19 april 2021

“Vastgelopen? Dat woord is bij ons taboe”, zeggen directeuren Rudolph Strickwold en Eric Bouwer zeer stellig. “Hulphond Nederland gaat uit van wat mensen nog wél kunnen, hoe weinig dat ook is.” Sinds kort gebeurt dat onder meer in het Domingo House: het nieuwste initiatief van Hulphond Nederland op het gebied van therapie en coaching met een volstrekt baanbrekende propositie in het aanbod van de zorgaanbieders.

Door Linda van ’t Land

Sinds 2012 verzorgt Hulphond Nederland therapie en coaching met hulphonden voor jongeren met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme en ADHD) of psychiatrische problematiek (zoals trauma, depressie en gedragsstoornissen). Dit gebeurt op vijftien verschillende locaties in Nederland. Onder andere in samenwerking met Jeugdzorg en diverse GGZ-instellingen en vaak in blokken van tien weken met sessies van één uur per week.

In de loop der jaren heeft Hulphond Nederland deze therapie en coaching aangescherpt, verbeterd en verbreed. Ook volwassenen met traumaklachten of een posttraumatische stressstoornis (PTSS) blijken namelijk gebaat bij de therapie. Bovendien worden naast honden tegenwoordig ook paarden als hulpdier ingezet. “Honden en paarden kunnen allebei van onschatbare waarde zijn tijdens therapie en coaching”, vertelt Eric Bouwer. “Ze werken alleen wel volkomen anders. A dog is looking for supper, a horse is looking for safety. Ofwel: een hond is een roofdier, een paard is een vluchtdier. Dit maakt dat zij volstrekt anders op situaties reageren, wat onze therapeuten heel veel verschillende inzichten verschaft en onze cliënten dus veel oplevert.”

Dierondersteund therapiecentrum

Wegens het succes van de dierondersteunde therapie en coaching heeft Hulphond Nederland het initiatief genomen om een dierondersteund therapiecentrum voor jongeren én volwassenen in te richten: het Domingo House. “In het Domingo House verbinden wij onze eigen, bewezen succesvolle therapie en coaching, met verschillende methodieken uit de traditionele hulpverlening”, aldus Rudolph Strickwold. “Het resultaat is een volstrekt unieke propositie, die op geen enkele andere plek wordt aangeboden. We maken gebruik van paarden en hulphonden, maar werken bijvoorbeeld ook met theatertechnieken en familieopstellingen. In ons centrum zijn we niet langer afhankelijk van één sessie per week, maar kunnen ook per dagdeel of in een aantal aaneengesloten dagen werken. Alles is erop gericht om de verbinding tussen lichaam en hoofd weer te herstellen. Heel veel psychische klachten, of ze nu kleiner zijn of groot, zijn namelijk te herleiden tot het feit dat de verbinding tussen je hoofd en je lijf verbroken is.”

Wie zich vanaf nu met psychische klachten meldt bij Hulphond Nederland, bijvoorbeeld voor een PTSS-hulphond, wordt in eerste instantie naar het Domingo House verwezen. “In ons Domingo House werken wij met eigen therapeuten, orthopedagogen, psychologen, trainers, paardencoaches en acteurs. Hun expertise is groot en allemaal volgen zij intern een stevig programma om onze eigen aanpak neer te zetten. Wij hebben de bestaande methodiek op het gebied van hulpverlening namelijk compleet herschreven en vervolgens uitgebreid getest. In pilots met medewerkers van onder andere defensie, brandweer en de NS hebben wij onvoorstelbare resultaten geboekt. Wij zorgen daarnaast voor een wetenschappelijke onderbouwing van onze aanpak door onder meer de samenwerking met het Radboud UMC in Nijmegen. Ook weten we ons gesteund door onze ambassadeur Edith Schippers, die zich nadrukkelijk aan ons Domingo House verbindt.”

Meer mensen helpen

Hulphond Nederland wil met de oprichting van het Domingo House nog meer mensen helpen dan momenteel het geval is. “Bovendien vinden wij het belangrijk om cliënten met psychische klachten niet direct afhankelijk te maken van een hulphond, maar hen juist zelf de regie te geven”, aldus Eric. “Binnen het Domingo House bieden wij hen handvaten om te leren omgaan met de gevolgen van een trauma of gedrag. De plaatsing van bijvoorbeeld een PTSS-hulphond is niet het uitgangspunt; we kijken eerst naar de route binnen het Domingo House.”

In het Domingo House wordt de momenteel sterk veranderende geestelijke zorgvraag op geheel nieuwe wijze beantwoord. “We zien zoveel mensen worstelen met de gevolgen van een trauma”, aldus Rudolph. “We leven in een wereld waarin alles snel gaat en maakbaar lijkt; veel mensen kunnen dat niet bijbenen en kampen met psychische klachten. De wachtlijsten om hulp te krijgen zijn enorm. Hulphond Nederland wil daarin de helpende hand bieden. Wij halen al acht jaar zo’n zevenhonderd kinderen per jaar met veel succes door ons programma op de vijftien verschillende locaties in Nederland en staan binnen het Domingo House klaar voor nog veel meer mensen: jong én oud.”

Sleutel tot herstel

In al haar hulpverlening gaat Hulphond Nederland nadrukkelijk uit van wat mensen nog wél kunnen. “Het predikaat ‘vastgelopen’ doet pijn”, weet Eric. “Alsof er geen enkel perspectief meer is. Maar voor iedereen zijn er nog kansen en mogelijkheden! Bij Hulphond kijken we niet zozeer naar je verleden of naar het trauma dat je hebt opgelopen, maar naar de gevolgen daarvan. Wij willen dat je verder kunt in het leven met alles wat je hebt moeten meemaken en doorstaan. Zelfs op basis van de smalste kier tussen de deur bouwen wij een toekomst. Ik durf te zeggen dat wij binnen ons Domingo House in heel veel gevallen de sleutel tot herstel bieden.”

Het Domingo House beschikt momenteel over een compleet ingerichte startlocatie in Bergharen, van waaruit Hulphond Nederland de komende twee tot drie jaar kan werken. Er wordt gezocht naar één grote(re), centrale locatie in Nederland met veel grond, zodat paarden op een natuurlijke manier bij elkaar kunnen leven. Ook is het een optie om twee decentrale locaties toe te voegen aan het Domingo House in Bergharen.

Ook interessant