Aanbod voor jongeren

Het Domingo House helpt jongeren met ontwikkelingsstoornissen of psychiatrische problematiek om hun zelfinzicht en weerbaarheid te vergroten.

Ervaringsgericht leren met behulp van therapiehond en therapeut

Onze therapie is erop gericht om stagnerende ontwikkeling op verschillende leefgebieden weer op gang te brengen. Wij focussen ons op het verbeteren van communicatie vaardigheden, spanningsregulatie en effectregulatie. En het vergroten van zelfinzicht, zelfstandigheid en weerbaarheid.

Voor wie

Het Domingo House biedt dierondersteunde therapie aan jongeren tot 23 jaar. Jeugdzorg loopt tot 18 jaar. Wanneer er verlengde jeugdzorg is toegekend, kunnen jongeren tot hun 23e levensjaar bij het Domingo House terecht. Wij helpen jongeren met klachten die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen, depressie, burn-out, pestproblematiek, gedrags- en emotieregulatie, hechtingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, negatief zelfbeeld of faalangst.

Gericht aan de slag

Deze vorm van therapie is geschikt voor jongeren die baat hebben bij ervaringsgericht leren, vastgelopen zijn binnen het reguliere aanbod, niet gemotiveerd zijn voor praattherapie of waarbij ondersteuning in hun reguliere behandeling wenselijk is. De grote meerwaarde van de inzet van een therapiehond binnen een behandelsessie is dat niet alleen de therapeut, maar ook de hond feedback geeft. Jongeren kunnen deze feedback vervolgens direct in de praktijk brengen aan de hand van een oefening met de hond. Het stelt hen in staat om verschillende strategieën uit te proberen. Door de directe feedback van de hond kunnen zij op een veilige manier ervaren wat het meest effectief is. Iedere sessie is maatwerk. Samen met een therapeut en een therapiehond gaat je kind gericht aan de slag.

Werken aan zelfregulatie en autonomie

Het Domingo House gaat in haar therapie nadrukkelijk uit van wat de jongeren wél kunnen. We kijken naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats van enkel naar problemen en onvermogen. Jongeren worden door ons beschouwd vanuit de totale context waarin zij leven en gezien als onderdeel van een familiesysteem. In onze aanpak willen wij het grote geheel leren begrijpen, om onderliggende patronen en thema’s aan het licht te brengen. Waar nodig worden mensen uit de directe leefomgeving bij de behandeling betrokken.