Aanbod voor volwassenen

Het Domingo House helpt volwassenen met traumaklachten of PTSS, die zijn vastgelopen in hun reguliere behandeling. 

Werken aan zelfregulatie en autonomie

Voor volwassenen met psychotrauma en stressorgerelateerde problematiek, die vastgelopen zijn in de reguliere behandeling biedt het Domingo House uitkomst. Het is belangrijk dat de diagnose vooraf is vastgesteld door een hoofdbehandelaar. Veranderingsbereidheid is een voorwaarde voor behandeling. Daarnaast moet je in staat zijn op wekelijkse basis de therapielocatie te bezoeken.

Doelstellingen

Ons aanbod is erop gericht om jou regie over je eigen leven terug te geven en je autonomie te versterken. Hierdoor ontstaat er nieuw toekomstperspectief. Daarnaast is het doel om de klachten, die zijn ontstaan door een traumatische ervaring, te verminderen of te verhelpen.

Werken aan zelfregulatie en autonomie

Ons aanbod richt zich op het herstel van de verbinding tussen hoofd en lichaam, om vervolgens vanuit deze verbinding te werken richting autonomie en zelfregulatie. Deze vorm van therapie is geschikt voor mensen die baat hebben bij ervaringsgerichte aanpak of waarbij ondersteuning in de reguliere behandeling wenselijk is. Binnen ons aanbod wordt gebruik gemaakt van o.a. systemische en lichaamsgerichte interventies en waar nodig worden ook dieren ingezet.

Werkwijze

Het Domingo House gaat in haar aanbod heel nadrukkelijk uit van wat jij wél kunt. We kijken naar mogelijkheden en oplossingen, in plaats van enkel naar problemen en onvermogen. Middels de verschillende onderdelen in ons programma, werken de therapeuten samen met jou aan het behalen van de vooraf gestelde doelen. Wij beschouwen onze cliënten altijd vanuit de totale context waarin zij leven en zien hen als onderdeel van een familiesysteem. In onze aanpak willen wij het grote geheel leren begrijpen om onderliggende patronen en thema’s aan het licht te brengen. Daar waar het nodig is, worden mensen uit jouw directe leefomgeving bij de behandeling betrokken. Denk hierbij aan gezinsleden.

Het traject

Ieder traject is maatwerk. Na aanmelding starten we met een telefonische screening. Blijkt ons behandelaanbod op basis van deze screening geschikt voor jou, dan volgt er een intake. Hierna wordt besloten of jouw zorgvraag past bij ons aanbod en worden er behandeldoelen vastgesteld.

Na het voortraject gaat het behandeltraject van start en begint het maatwerk met onze therapeuten en de dieren. Samen met de therapeuten van het Domingo House ga jij gericht aan de slag. De traumabehandeling wordt momenteel uitgevoerd op onze startlocatie in Bergharen. Deze locatie is alleen toegankelijk voor cliënten.