Veelgestelde vragen

Klik op de vragen hieronder om de antwoorden te zien. 

Om in aanmerking te komen voor de traumabehandeling is een voorwaarde dat er een psychotrauma of PTSS-diagnose is vastgesteld door een regiebehandelaar. Ook is het van belang dat je aantoonbaar een EMDR, CGT of trauma-traject hebt gevolgd bij een bevoegd practitioner en dat hier een eindrapport van beschikbaar is. Daarnaast is het noodzakelijk dat er tijd is voor het therapeutisch proces. Houd rekening met minimaal een dag in de week. Daarnaast moet je de bereidheid hebben om te veranderen. Een verwijzing door een zorgverlener is geen harde voorwaarde, maar wel een pré. Dit kan een rechtstreekse verwijzing zijn vanuit de huisarts, of een verwijzing via een andere GGZ-aanbieder.

In het Domingo House streven we er naar mensen de regie over hun eigen leven terug te geven. Door mensen de beschikking te geven over een PTSS-hulphond creëer je echter een afhankelijkheidsrelatie tussen mens en dier. De dierondersteunde therapie van het Domingo House blijkt uit ervaring voor mensen met PTSS in veel gevallen de meest wenselijke, effectieve en doelgerichte oplossing te zijn.

De wachtlijst voor een PTSS-hulphond is momenteel (voor minimaal 2 jaar) gesloten. De vraag is vele malen groter dan dat wij aan kunnen bieden en omdat wij ernaar streven zoveel mogelijk mensen te helpen, en te voorkomen dat de wachttijd nog langer wordt, is dan ook besloten voorlopig geen nieuwe aanvragen toe te voegen aan deze lijst, maar deze mensen te helpen middels onze dierondersteunde therapie. Pilots van de afgelopen jaren hebben uitstekende resultaten laten zien bij medewerkers van onder andere defensie, brandweer en de NS.

Ook het welzijn van de dieren is voor ons erg belangrijk. Wij zetten dit op gelijk niveau als het welzijn van onze cliënten. Er zijn wetenschappelijke studies in samenwerking met de Universiteit van Utrecht gaande naar de impact op honden die gekoppeld zijn aan mensen met PTSS. Deze honden kunnen gevraagd worden om 24 uur per dag “aan” te staan. Omwille van het welzijn van de dieren volgen we deze studies dan ook op de voet en zullen naar aanleiding van de uitkomsten hiervan onze inzichten hier mogelijk op aanpassen.

In het geval van PTSS kun je je bij ons aanmelden wanneer je bent vastgelopen in je behandeltraject. Na een intake en kennismaking kijken we met jou naar het meest passende behandelaanbod binnen het Domingo House.

Bij het Domingo House hebben we een therapieprogramma ontwikkeld voor volwassen met een trauma. Ons aanbod richt zich vooral op het herstel van de connectie tussen het hoofd en het lichaam. Die is bij mensen met een trauma verstoord. Vanuit deze connectie werken we richting autonomie en zelfregulatie. Deze vorm van therapie is geschikt voor volwassen met ernstige traumaklachten, die baat hebben bij ervaringsgerichte ontwikkeling, die vastgelopen zijn binnen het reguliere aanbod of waarbij ondersteuning in de reguliere behandeling wenselijk is.

Voor cliënten uit de jeugdzorg bieden we therapie aan voor jongeren tot 23 jaar. Jeugdzorg loopt tot 18 jaar. Wanneer er verlengde jeugdzorg is toegekend, kan de jongere tot zijn of haar 23e levensjaar bij het Domingo House terecht. Wij helpen jongeren met klachten die voortkomen uit: ontwikkelingsstoornissen, depressie, burn-out, pestproblematiek, gedrags- en emotieregulatie, hechtingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek, negatief zelfbeeld of faalangst.

Ja, het volledige document kun je hier downloaden. In ons kwaliteitsstatuut GGZ beschrijven we de kwaliteitsnormen waaraan onze zorg voldoet. De nadruk ligt hierbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van onze indicerend en coördinerend regiebehandela(a)r(en) en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces. Ook beschrijven we onze kwaliteitseisen op het gebied van leren en verbeteren.